Sponsoren

Sponsors

Donateurs


Wilt u ook Hai la joc steunen? Dan kunt u donateur worden! Ook een éénmalige donatie is mogelijk.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar


bankrekening NL23 TRIO 0338773967

t.n.v. Folkloristische Dansgroep Hai La Joc

te Groningen


Wanneer u uw contactgegevens (postadres en/of emailadres) doorgeeft via info@hailajoc.nl, kunnen wij u bedanken en nader berichten over waar we het geld aan besteden.